Grendel.

5 tekstów – auto­rem jest Gren­del..

* * *

* * *

Szty­le­ty w Twoich oczach lśnią
Z Twych ust słowa jak żmi­je pełzają
Od­chodzisz zno­wu w cze­luść z Nią
Ga­lo­pująca złości biec nie przes­ta­je
Żywiołu te­go nie pos­kro­mię
Tyl­ko Ty je­den zro­bić to możesz
I choć zam­knąłeś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 września 2017, 22:05

* * *

* * *

Ko­nie na żółtych łąkach
Ko­nie na let­nich łąkach
Ciepłych, gorących, wonnych
Gdy biegną przez słoneczne łąki
To tak jak­by...
Ko­py­ta­mi o roz­grza­ne węgle
Bojąc się oparzyć
Ze strachem w oczach – fruną... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 września 2017, 22:04

* * *

"Żal chwil ut­ra­co­nych - gdy można było szczęście czer­pać pełny­mi garściami…" 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 września 2017, 22:03

Zakochanie

Dwa drze­wa ze sobą złączone
Ma­giczne skry­wają życzenie
By zno­wu zna­leźć się tutaj
Ożywić owo marzenie
Które tak z wiosną zakwitło
A które tak śniegiem przykryłeś…

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Dla Mo­jej miłości - war­to wie­rzyć w marzenia:) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 września 2017, 22:02

Dzikie łąki pachną miłością ...

Czas się zat­rzy­mał na tej łące
Nad na­mi tańczą ważki splecione
I tyl­ko trochę pok­rzy­wa piecze
Sto­py wędrówką umęczone
Chab­ry błęki­tem swoim kuszą
By chwilkę przy nich po­leżeć, pomarzyć
W cu­dow­nym błęki­cie się zanurzyć
I chwi­li od­dać się odważyć.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 
Naj­większej miłości 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 września 2017, 22:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Aktywność

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 września 2017, 22:05Grendel. do­dał no­wy tek­st * * * Szty­le­ty w [...]

27 września 2017, 22:04Grendel. do­dał no­wy tek­st * * * Ko­nie na [...]

27 września 2017, 22:03Grendel. do­dał no­wy tek­st Żal chwil ut­ra­co­nych - [...]

27 września 2017, 22:02Grendel. do­dał no­wy tek­st Zakochanie

27 września 2017, 22:01Grendel. do­dał no­wy tek­st Dzikie łąki pachną miłością [...]

27 września 2017, 21:50Grendel. sko­men­to­wał tek­st szept